Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho tập thể BHXH tỉnh Tây Ninh

21/04/2020 02:57 PM


    BHXH Việt Nam vừa ký Quyết định số 626/QĐ-BHXH ngày 20/4/2020 về việc tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 20 đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và 44 BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, trong đó có BHXH tỉnh Tây Ninh.

    Theo đó, BHXH Việt Nam cũng ký Quyết định số 628/QĐ-BHXH ngày 21/4/2020 tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 09 tập thể và “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” cho 05 tập thể, 35 cá nhân thuộc BHXH tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2019.

Theo Quyết định, 09 tập thể tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” này là:

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

2. Phòng Quản lý thu;

3. Phòng Giám định BHYT;

4. Phòng Công nghệ thông tin;

5. BHXH thành phố Tây Ninh;

6. BHXH thị xãHòa Thành;

7. BHXH huyện Bến Cầu;

8. BHXH huyện Gò Dầu;

9. BHXH thị xã Trảng Bàng.

05 tập thể, 35 cá nhân được tặng “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” giai đoạn 2018 - 2019:

    Tập thể:

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

2. Phòng Giám định BHYT;

3. Phòng Tổ chức cán bộ;

4. BHXH huyện Tân Biên;

5. BHXH thị xã Hòa Thành.

     Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc BHXH tỉnh;

2. Ông Võ Văn Thảo, Phó Giám đốc BHXH tỉnh;

3. Ông Lê Tiến Lợi, Phó Giám đốc BHXH tỉnh;

4. Ông Diệp Minh Trường, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ (nguyên Trưởng phòng, Phòng Quản lý thu);

5. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng, Phòng Giám định BHYT;

6. Bà Nguyễn Thị Ninh Giang, Giám đốc Bảo hiểm xã hộithị xã Hòa Thành;

7. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng, Phòng Kế hoạch Tài chính;

8. Bà Võ Thị Trâm, Phó Giám đốc BHXH thị xã Hòa Thành;

9. Ông Nguyễn Quốc Toản, Phó Giám đốc BHXH huyện Châu Thành;

10. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Trưởng phòng, Phòng Giám định BHYT;

11. Bà Trần Thị Tố Như, Phó Trưởng phòng, Phòng Cấp sổ, thẻ (nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính);

12. Ông Trịnh Hữu Thọ, Phó Trưởng phòng, Phòng Cấp sổ, thẻ;

13. Ông Võ Trung Nhựt, Phó Giám đốc BHXH huyện Tân Biên;

14. Ông Nguyễn Bảo Duy, Phó Giám đốc BHXH huyện Bến Cầu;

15. Bà Mạc Lệ Thảo, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính;

16. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý thu;

17. Bà Nguyễn Ngọc Tú, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng BHXH tỉnh (nguyên Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ);

18. Bà Nguyễn Hoàng Phương Vy, Lao động hợp đồng Phòng Kế hoạch – Tài chính;

19. Bà Trần Minh Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (nguyên Chuyên viên Phòng Khai thác và thu nợ);

20. Bà Trần Thị Hồng Loan, Lao động hợp đồng Phòng Quản lý thu;

21. Bà Hoàng Phạm Phương Anh, Lao động hợp đồng Phòng Tổ chức cán bộ (nguyên Lao động hợp đồng Phòng Quản lý thu);

22. Bà Trần Thị Phí, Cán sự Văn phòng BHXH tỉnh;

23. Ông Nguyễn Thành Tâm, Lao động hợp đồng Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh;

24. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Chuyên viên Văn phòng BHXH tỉnh;

25. Bà Đào Thị Thu Thảo, Lao động hợp đồng Văn phòng BHXH tỉnh;

26. Bà Trần Thị Như Băng, Chuyên viên Phòng Giám định BHYT;

27. Bà Lê Thị Kim Đổi, Chuyên viên Phòng Giám định BHYT;

28. Bà Nguyễn Ngọc Kim Tiến, Lao động hợp đồng Phòng Cấp sổ, thẻ;

29. Bà Nguyễn Thị Thanh Tươi, Lao động hợp đồng Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh (nguyên Lao động hợp đồng Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính);

30. Ông Đỗ Văn Duy, Lao động hợp đồng Phòng Công nghệ thông tin;

31. Bà Võ Thị Huyền, Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra;

32. Bà Ngô Thị Kim Dung, Lao động hợp đồng Phòng Quản lý thu (nguyên Nhân viên BHXH thành phố Tây Ninh);

33. Ông Nguyễn Trường Giang, Chuyên viên BHXH huyện Tân Châu;

34. Bà Lê Bích Phương, Lao động hợp đồng BHXH huyện Dương Minh Châu;

35. Bà Nguyễn Thị Hương Trinh, Lao động hợp đồng BHXH huyện Dương Minh Châu.

Tuấn Thanh