Viettel tỉnh Tây ninh ký hợp đồng làm đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

27/04/2020 08:17 AM


Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tiến tới BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động, một trong những giải pháp thiết thực được BHXH tỉnh Tây Ninh xác định là việc mở rộng, phát triển hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Ngày 23/4/2020, BHXH tỉnh Tây Ninh vừa ký hợp đồng với Viettel Tây Ninh làm đại lý thu BHXH, BHYT. Qua đó, trong điều khoản hợp đồng Viettel Tây Ninh phải đáp ứng yêu cầu sau:

1. Tổ chức Điểm thu đến địa bàn xã gồm ít nhất một trong các kênh sau đây: Hệ thống siêu thị ViettelStore; cửa hàng trực tiếp; các điểm bán hàng; kênh giao dịch điện tử trên thiết bị di động. Điểm thu được bố trí ở nơi thuận tiện giao dịch, được treo biển hiệu theo quy định của BHXH Việt Nam.

2. Điểm thu phải được trang bị thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT: Máy vi tính (hoặc thiết bị di động) có kết nối mạng internet để thực hiện giao dịch điện tử trong thủ tục đóng BHXH, BHYT; tra cứu mã số BHXH trong dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT;

3. Nhân viên thực hiện hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 điều kiện làm nhân viên đại lý thu của cơ quan BHXH; phải có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phải được cấp thẻ nhân viên Đại lý thu theo quy định của cơ quan BHXH;

4. Thực hiện theo quy trình thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 888/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam;

5. Thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động và thông tin kịp thời những thay đổi về chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến người tham gia theo yêu cầu của cơ quan BHXH.

Theo đó BHXH Tây Ninh tổ chức triển khai công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn tỉnh theo các quy định tại Hợp đồng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT; Tuyên truyền về việc thực hiện thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh qua hệ thống của Viettel. Đồng thời Viettel Tây Ninh Chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ thu BHXH, BHYT của người tham gia; tra cứu mã số BHXH trong dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT khi có yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo các quy định tại Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT giữa BHXH Việt Nam với Tổng công ty Dịch vụ số Viettel và các nội dung thoả thuận tại Hợp đồng này.

Quân