Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân

05/05/2020 02:23 PM


   Theo Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) được Chính phủ phê duyệt trong năm 2019, tháng 5 được chọn là thời điểm để phát động Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Qua đó thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH

Hội thi Tuyên truyền về BHXH, BHYT

 

   HƯỚNG ĐẾN BHXH TOÀN DÂN

   Mục tiêu của Đề án là đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH; tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH, nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức. Từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH hướng đến BHXH toàn dân.

   Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH. Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới. Về tuyên truyền, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung phù hợp với định hướng cải cách chính sách BHXH theo từng giai đoạn. Tăng cường tuyên truyền theo phương thức hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thông tin trên các trang mạng xã hội, kết hợp song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp.

   Về phương pháp cần kết hợp hài hoà giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với tuyên truyền theo chiến dịch. Chú trọng đổi mới tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách BHXH nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHXH.

   Trong nhóm đối tượng được tuyên truyền là nhân dân, đặc biệt chú trọng lao động là nông dân, khu vực phi chính thức, cần xác định tuyên truyền BHXH là một loại dịch vụ. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội đối với công tác tuyên truyền BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của BHXH đối với bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân

   ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN

   Những năm qua, BHXH tỉnh đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể và các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi tối đa cho người dân và người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

   Trong năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là hơn 213 ngàn người, đạt 100,49% so với kế hoạch, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm 2018; số người tham gia BHXH tự nguyện là hơn 4.500 người, đạt 112,09% so với kế hoạch, tăng 145,97% so với cùng kỳ năm 2018; số người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp là hơn 201 ngàn người, đạt 100,72% so với kế hoạch, tăng 8,41% so với cùng kỳ năm 2018; số người tham gia BHYT là hơn 950 ngàn người, đạt 101,47% so với kế hoạch, tăng 3,85% so với cùng kỳ năm 2018.

  Để đạt được kết quả trên, phải kể đến sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh nhà với những giải pháp, cách làm linh hoạt. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT, với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phù hợp từng thời điểm, từng nhóm đối tượng, góp phần tăng nhanH đối tượng tham gia, hướng đến BHXH toàn dân. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, BHXH tỉnh đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, như: phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng. Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã đề nghị BHXH các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tới người dân; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.

   Trong năm, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 172 hội nghị tuyên truyền để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Những buổi tuyên truyền sinh động, giàu sức thuyết phục với những thông tin cụ thể về mức đóng, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện… đã mang lại hiệu quả rất cao. Song song đó, BHXH còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương; tuyên truyền trực quan bằng panô, áp-phích, tờ rơi; tuyên truyền trực tiếp qua lực lượng nhân viên đại lý thu ở khắp các xã, ấp, khu phố. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về các chính sách BHXH, tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của ngành.

   Bên cạnh tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, BHXH tỉnh còn đẩy mạnh triển khai tuyên truyền trên mạng xã hội, khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH là một tuyên truyền viên tích cực tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, đưa thông tin chính thống đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh, thường xuyên cập nhật thông tin kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, các văn bản, quy định mới, chế độ, thủ tục hành chính, hỏi - đáp, giúp người dân nắm bắt thông tin về BHXH, BHYT. Đội ngũ tuyên truyền viên của BHXH tỉnh được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao khả năng thuyết trình, thuyết phục người tham gia. Hơn nữa, cơ quan BHXH tỉnh không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng cán bộ, viên chức và người lao động thay đổi tác phong phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện.

Hòa Khang