Quý 1/2020, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cân đối nguồn kinh phí chi khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

20/04/2020 07:14 AM


   Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND phân bổ nguồn kinh phí chi khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) năm 2020 đến từng cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, 21 cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan  BHXH phải chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí sao cho đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người có thẻ BHYT trong phạm vi nguồn kinh phí được phân bổ.

   Qua 3 tháng thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong tỉnh đã thực hiện 368.384 lượt khám bệnh ngoại trú, 27.605 lượt điều trị nội trú, với tổng chi phí hơn 108 tỷ đồng, chiếm 90% nguồn kinh phí phân bổ của quý 1/2020 và giảm 19% so chi phí cùng kỳ năm trước. Đa số các cơ sở khám chữa bệnh cân đối được nguồn kinh phí đã được phân bổ, tuy nhiên tỷ lệ sử dụng thuốc ở một số cơ sở vẫn còn khá cao so bình quân chung cả nước, một số cơ sở vẫn chưa cân đối được nguồn kinh phí phân bổ theo từng tuyến

   Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cơ quan BHXH tiếp tục phối hợp với Sở Y tế tham mưu kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh, nhất là trong công tác giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

Trần Tú Phương