[Infographic] Điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

27/12/2019 04:23 PM


[Infographic] Điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở số tiền đóng vào Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp. Đây là giải pháp quan trọng giúp người lao động vượt qua những giai đoạn khó khăn trong công việc để ổn định cuộc sống.

 

Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam