Hoạt động BHXH địa phương

BHXH BẾN CẦU BẦU TỔ TRƯỞNG-TỔ PHÓ TỔ CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2020-2022

03/02/2020 03:52 PM


Thực hiện Công văn số 03/CĐCS-BHXH, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của BCH CĐCS BHXH tỉnh Tây Ninh về việc bầu tổ trưởng, tổ phó tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2022.  

Ngày 21/01/2020, tại cơ quan BHXH Huyện Bến Cầu đã tổ chức Hội nghị tổ Công đoàn BHXH huyện để đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019 và thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, bầu Tổ trưởng, tổ phó Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2022;

Hội nghị có mặt đầy đủ 100% đoàn viên Công đoàn của cơ quan tham dự.

Tổ trưởng tổ Công đoàn BHXH huyện thông qua báo cáo hoạt động tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tổ trưởng, tổ phó tổ Công đoàn BHXH huyện Bến Cầu ra mắt tập thể

trước sự chứng kiến của lãnh đạo Chi bộ và Chính quyền.

Tập thể đoàn viên thống nhất bản báo cáo hoạt động tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng-Đại diện Chi bộ, BGĐ BHXH huyện: Đánh giá cao thành tích của Tổ Công đoàn BHXH huyện đạt được trong năm 2019, đồng thời đề nghị đoàn viên Công đoàn phát huy những mặt đã làm tốt, khắc phục những hạn chế; chủ động, tích cực tham gia đầy đủ các phong trào của cơ quan, của ngành và của Công đoàn cấp trên, tham mưu tốt với Chi bộ, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 và các năm tiếp theo.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu tổ trưởng, tổ phó tổ Công đoàn BHX huyện theo đúng quy định. Kết quả: Ông Tôn Hoàng Đô và Nguyễn Minh Thẩn được bầu lại là tổ trưởng và tổ phó tổ Công đoàn BHX huyện nhiệm kỳ 2020-2022 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Lâm Cao Thái