Kết quả ấn tượng sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW

28/11/2019 02:51 PM


        Xác định BHYT là chính sách lớn, một trong những trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh việc thực hiện công tác BHYT trong tình hình mới, việc thực hiện chính sách BHYT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là chia sẻ của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn mới đây.

Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư đã tạo được nhiều kết quả ấn tượng trọng thực hiện chính sách BHYT

        Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, chính sách BHYT đến nay đã trải qua 27 năm tổ chức và thực hiện; có thể nói chính sách đã luôn dành được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Từ khi có Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) đã tạo một bước đột phá trong tổ chức, thực hiện chính sách BHYT. Qua 10 năm triển khai thực hiện, về phía Ngành BHXH đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu Chỉ thị số 38 đề ra cho Ngành. Đến nay BHXH Việt Nam đã hoàn thiện, kiện toàn hệ thống tổ chức BHXH từ Trung ương đến địa phương bao gồm 3 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện); không ngừng kiện toàn, mở rộng mạng lưới đại lý hướng tới sự bền vừng của chính sách BHYT.

        Thứ hai, Ngành thực hiện quản lý, sử dụng Quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, không ngừng đổi mới cơ chế tạo nên tính hấp dẫn, khẳng định tính ưu việt của chính sách BHYT tại Việt Nam.

        Kết qua thể hiện rõ nhất qua các con số hết sức ấn tượng. Về mặt phát triển đối tượng, nếu như năm 2009 mới có khoảng 49 triệu người tham gia BHYT, độ bao phủ khoảng 57% dân số cả nước. Đến năm 2018, số liệu thống kê cho thấy đã có trên 85% dân số được bao phủ BHYT; đặc biệt hết tháng 6/2019, có 85,7 triệu người tham gia BHYT, bao phủ đạt 89,3% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam 1,2%.

        Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự phục vụ người dân một cách tốt hơn. Ngành đã phối hợp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Hằng năm, BHXH Việt Nam đã cùng với các cơ sở khám, chữa bệnh trong Ngành Y tế phục vụ trên 100 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT. Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm được nguồn kinh phí ổn định cơ bản cho các cơ sở khám, chữa bệnh với số chi hằng năm lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, đến năm 2019 là gần 100 nghìn tỷ đồng dành cho khám, chữa bệnh BHYT. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội.

        Thứ ba, Ngành đã đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, trong đó định hướng là chuyển đổi từ phong cách hành chính sang phục vụ. Muốn đạt mục tiêu đó, Ngành đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Một trong thành tích nổi bật của BHXH Việt Nam sau 10 triển khai, thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư đó là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý nghiệp vụ. Hầu hết toàn bộ các mảng nghiệp vụ, trong đó có mảng nghiệp vụ BHYT đã được xây dựng, kiện toàn các phần mềm, đã liên thông, kết nối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước. Đã đưa giám định điện tử BHYT một mặt kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh; mặt khác thông qua đó bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền và lợi ích chính đảng của người dân. Bên cạnh đó, Ngành đã đẩy nhanh hơn nữa việc cung cấp dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính. Chính vì điều đó đã tạo sự hài lòng của người bệnh và phấn đấu hoàn thành mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân theo đúng lộ trình mà Quốc hội, Chính phủ giao.

        Tuy nhiên, hiện nay số người dân chưa tham gia BHYT tuy còn rất ít, chỉ chiếm khoảng trên 10%, nhưng đó là một trong thách thức mà Ngành phải có những tham mưu tích cực với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành quản lý Nhà nước để có giải pháp hữu hiệu trong việc phát triển nhóm đối tượng này. Bởi đây là những người dân là lao động tự do thuộc nhóm không có thu nhập ổn định, vì vậy việc phát triển nhóm đối tượng này hết sức là khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đó, Ngành BHXH đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH để xuất với Chính phủ, Quốc hội những giải pháp để thông qua việc hỗ trợ người dân tham gia BHYT tạo điều kiện thuận lợi ban đầu; đồng thời có giải pháp tạo tính đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tham gia ổn định, bền vững nhóm đối tượng này.

        Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, phát huy hơn nữa kết quả Chỉ thị số 38,  theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn: Mục tiêu chúng ta là hướng tới BHYT toàn dân vào năm 2020 đat 90,7% dân số theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngành BHXH xác định đây vừa là trách nhiệm cũng như thách thức. Trong thời gian tới, Ngành đặt ra 3 mục tiêu trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

        Trước hết, phát triển BHYT bền vững. Hiện nay, chúng ta đã có lượng người tham gia BHYT rất đông đảo, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. Nhưng quan trọng phải làm sao để nhóm người dân đã tham gia BHYT cần duy trì bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tính bền vững, ổn định. Trong đó rất nhiều nhóm đối tượng quan trọng như người lao động, học sinh, sinh viên, người có công, nhóm yếu thế trong xã hội… Ngành đã tham mưu Chính phủ đưa ra chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia một cách đầy đủ hơn, bền vững hơn thông qua việc nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi tốt nhất cho người tham gia.

        Thứ hai, quản lý Quỹ BHYT một cách chặt chẽ hơn theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phải bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi của người tham gia BHYT để không chỉ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tính bền vững của Quỹ BHYT về mặt tài chính mà còn đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người dân tham gia BHYT. Một loạt các giải pháp đặt ra từ việc đấu thầu thuốc tập trung Quốc gia, tham gia đấu thầu vật tư y tế, đến vấn đề kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT thông qua ứng dụng công nghệ thông tin được Ngành tiếp tục triển khai.

        Thứ ba, Ngành BHXH tiếp tục cải cách thủ tục hành chính hơn nữa, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ. Đặc biệt trọng tâm, đẩy mạnh công tác truyền thông trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển đối tượng, cho đến vấn đề quản lý, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia.

          Với nhóm nhiệm vụ trong tâm đặt ra như thế, Ngành BHXH tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho./.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN