• TÌM KIẾM
  • DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI VÀ DỰ ÁN (12)
Tên đề tài: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và một số giải pháp
Ngày bắt đầu:
05/09/2016
Ngày kết thúc:
30/09/2017
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT, BHTN
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Quảng Ngãi
Tên đề tài: Thực trạng thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh Sóc Trăng - một số giải pháp và kiến nghị
Ngày bắt đầu:
05/09/2016
Ngày kết thúc:
31/10/2017
Lĩnh vực:
BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Sóc Trăng
Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu:
01/09/2016
Ngày kết thúc:
30/09/2017
Lĩnh vực:
BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Lào Cai
Tên đề tài: Xây dựng bản đồ kỹ thuật số trên nền web về độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày bắt đầu:
05/09/2016
Ngày kết thúc:
31/10/2017
Lĩnh vực:
BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Khánh Hòa
Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động nghiệp vụ của BHXH thành phố Hà Nội
Ngày bắt đầu:
05/09/2016
Ngày kết thúc:
31/08/2017
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH TP. Hà Nội
Tên đề tài: Thực trạng giải quyết chế độ TNLĐ ở BHXH tỉnh Quảng Nam và một số kiến nghị, đề xuất
Ngày bắt đầu:
05/09/2016
Ngày kết thúc:
30/09/2017
Lĩnh vực:
BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Quảng Nam
Tên đề tài: Tình hình tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Thực trạng và giải pháp.
Ngày bắt đầu:
05/09/2016
Ngày kết thúc:
30/09/2017
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Bắc Cạn
Tên đề tài: Giải pháp phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015-2020
Ngày bắt đầu:
05/09/2016
Ngày kết thúc:
30/09/2017
Lĩnh vực:
BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Hà Nam
Tên đề tài: Giải pháp nâng cao độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Ngày bắt đầu:
05/09/2016
Ngày kết thúc:
30/09/2017
Lĩnh vực:
BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Lạng Sơn
Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHXH trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày bắt đầu:
01/09/2015
Ngày kết thúc:
30/09/2017
Lĩnh vực:
BHXH
Đơn vị thực hiện:
Viện Khoa học BHXH