Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (6)
Trích yếu: 38/2020/NĐ-CP - Nghị Định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: 45 /2020/NĐ-CP - Nghị Định Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: 28/2020/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1747/QĐ-TTg - Công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1291/QĐ-TTg - Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày có hiệu lực:
07/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 76/2019/NĐ-CP - Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành:
08/10/2019
Ngày có hiệu lực:
01/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực