Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ, ngang Bộ (13)
Trích yếu: 1511/LĐTBXH-BHXH - V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vão quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1325 /LĐTBXH-BHXH - V/v phương thức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 663/SLĐTBXH-VL - V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 30/2019/TT-BCT - Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông Tư số 25/2016/TT-BCT
Ngày ban hành:
18/11/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 18/2019/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày có hiệu lực:
23/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 57/2019/TT-BCA - Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân
Ngày ban hành:
11/11/2019
Ngày có hiệu lực:
25/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 185/2019/TT-BQP - Hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính Phủ
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
18/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 27/2019/TT-BYT - Sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày có hiệu lực:
01/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực