Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngành (22)
Trích yếu: 1511/LĐTBXH-BHXH - V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vão quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1391 /BHXH-BT - V/v thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
06/05/2020
Ngày có hiệu lực:
06/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1443 /LĐTBXH-BHXH - V/v cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của người lao động
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1398/LĐTBXH-ATLĐ - V/v điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong số bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
22/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 668 /KH-BHXH - Rà soát người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt
Ngày ban hành:
22/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 283 /QĐ-BHXH - Về việc ban hành Quy chế quản trị, vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội điện tử
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1325 /LĐTBXH-BHXH - V/v phương thức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1219 /BHXH-CSYT - V/v Thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực