Số / Ký hiệu: 1391 /BHXH-BT
Trích yếu: 1391 /BHXH-BT - V/v thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Công văn
Người kí:
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:
06/05/2020
Ngày có hiệu lực:
06/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1391 /BHXH-BT: 1391 /BHXH-BT - V/v thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN