Số / Ký hiệu: 1511/LĐTBXH-BHXH
Trích yếu: 1511/LĐTBXH-BHXH - V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vão quỹ hưu trí và tử tuất
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Quân
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1511/LĐTBXH-BHXH: 1511/LĐTBXH-BHXH - V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vão quỹ hưu trí và tử tuất
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN