Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (38)
Trích yếu: 248/BHXH-QLT - V/v đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài
Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày có hiệu lực:
01/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 30/2019/TT-BCT - Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông Tư số 25/2016/TT-BCT
Ngày ban hành:
18/11/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 90/2019/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành:
15/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1676/QĐ-TTg - Phê duyệt đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
24/11/2019
Ngày có hiệu lực:
24/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 19265/QLD-ĐK - V/v đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH
Ngày ban hành:
12/11/2019
Ngày có hiệu lực:
12/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 5349/QĐ-BYT - Phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử
Ngày ban hành:
12/11/2019
Ngày có hiệu lực:
12/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 14/2019/TT-BNV - Quy định tặng kỉ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội Vụ
Ngày ban hành:
15/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 18/2019/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày có hiệu lực:
23/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực