Phòng nghiệp vụ, BHXH huyện, thành phố

Bảo hiểm xã hội huyện Vũ Thư

Văn phòng

Bảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy

Bảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải

Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản lý thu

Phòng cấp sổ, thẻ

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng