• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Thị Kim Thu
Email:
Ngày gửi:
20/03/2019
Lĩnh vực:
Chung
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Em xin hỏi trường hợp em báo giảm nhầm 2 người đều tên Huyền; chị Huyền đang làm tại công ty thì em báo giảm, còn chị Huyền nghỉ em lại không báo giảm. Bây giờ em phải giải quyết như thế nào?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
20/03/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên Bảo hiểm xã hội tỉnh không có đủ cơ sở để trả lời bạn. Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với Bảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy để được hướng dẫn./.