• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Phạm Thu Trang
Email:
Ngày gửi:
18/07/2019
Lĩnh vực:
Chung
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Mẹ cháu làm giáo viên mầm non (từ trước 01/01/1995), hiện tại đã nghỉ hưu. Tuy nhiên khi nghỉ hưu thời gian tính đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm chỉ được tính từ ngày có quyết định biên chế, không được tính từ thời gian tham gia công tác là giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995. Trong khi theo công văn số 333/LĐTBXH-BHXH ngày 07/02/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định: “Đối với hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước được thực hiện tại quy định tại Quyết định số 133/HĐBT ngày 17/08/1982 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 25/TT ngày 16/08/1983 của Bộ trưởng Bộ giáo dục. Theo đó, đối với những người là hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước (kể cả tuyển dụng từ ngày 01/01/1995 trở đi) thì thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 được tính hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ khi làm giáo viên mầm non”. Khi xem xét, giải quyết tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non, hồ sơ làm căn cứ xác định thời gian công tác được thực hiện theo quy định tại các văn bản trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995. Như vậy, theo quy định của pháp luật đối với những người là hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn như mẹ cháu sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước (kể cả tuyển dụng từ ngày 01/01/1995 trở đi) thì thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 được tính hưởng Bảo hiểm xã hội kể từ khi làm giáo viên mầm non. Tuy nhiên hiện nay thời gian tính đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm của mẹ cháu chỉ được tính kể từ khi được tuyển dụng vào biên chế nhà nước. Tháng 12 năm 2017 mẹ cháu đã làm hồ sơ đề nghị được giải quyết quyền lợi theo quy định nhưng đến nay chế độ vẫn chưa được giải quyết, vì hiện nay trong thành phần hồ sơ đề nghị hưởng phải có 02 giấy tờ sau: Danh sách chi trả lương, thù lao, sinh hoạt phí; danh sách hoặc quyết định bổ nhiệm làm hiệu trưởng mẫu giáo. Tuy nhiên mẹ cháu không có và không thể có danh sách chi trả lương, thù lao, sinh hoạt phí vì thời gian đã quá lâu, danh sách này do UBND xã chi trả, hình thức chi trả chủ yếu là bằng thóc, cũng có thời gian trả bằng tiền, hiện nay hầu hết không còn địa phương nào còn lưu giữ được danh sách này. Đối với quyết định bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn là không có mà UBND xã chỉ gọi ra giao nhiệm vụ. Nhưng có các tài liệu như lý lịch Đảng viên, sổ hệ thống cán bộ xã đã ghi nhận thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 của mẹ cháu Như vậy mẹ cháu thuộc trường hợp “Trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01/01/1995 thì thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc”. Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định: “7. Đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận và có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, quyết định”. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP thì trách nhiệm giải quyết vấn đề này là cơ quan quản lý người lao động. Cháu muốn hỏi là theo như quy định thì mẹ cháu có được tính hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ khi làm giáo viên mầm non không ạ? Nếu được thì cơ quan quản lý người lao động để mẹ cháu xác nhận là cơ quan nào ạ?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
18/07/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Tại công văn số 333/LĐTBXH-BHXH ngày 07/02/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định: “Đối với những người là hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước (kể cả tuyển dụng từ ngày 01/01/1995 trở đi) thì thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 được tính hưởng BHXH từ khi làm giáo viên mầm non”. Như vậy mẹ của bạn thuộc đối tượng được tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH khi có đủ thủ tục hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên theo như bạn trình bày thì mẹ bạn không có đầy đủ hồ sơ gốc như quy định để làm căn cứ tính thời gian công tác từ khi làm giáo viên mầm non. Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia theo quy định tại Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP thì cơ quan trực tiếp quản lý người lao động là UBND xã và mẹ của bạn hoàn thiện thủ tục hồ sơ sau: 1. Đối với người lao động: Kê khai quá trình công tác, chức danh nghề, diễn biến tiền lương, sinh hoạt phí hoặc nhận tiền lương bằng sản phẩm khác và những hồ sơ gốc còn lưu giữ. Đối với hồ sơ gốc bị mất: Làm văn bản giải trình, nêu rõ lý do bị mất; việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp 1 lần và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung giải trình. 2. Đối với UBND xã: Có văn bản xác nhận và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung mà người lao động kê khai, giải trình. Tổng hợp báo cáo UBND huyện về nội dung người lao động đề nghị. Sau khi UBND xã có báo cáo, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc huyện tổng hợp và tham mưu báo cáo UBND tỉnh để trình Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định. Căn cứ quy định trên, đề nghị mẹ của bạn chuẩn bị thủ tục, hồ sơ và liên hệ với UBND xã để hoàn thiện các bước tiếp theo./.