• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Trần Thị Thuận
Email:
Ngày gửi:
18/07/2019
Lĩnh vực:
Chung
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi đã nghỉ hưu gần 2 năm, mới đây có thông báo lương hưu bị giảm và phải truy trả số tiền chênh lệch đã lĩnh. Tôi muốn biết lý do vì sao?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
18/07/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời như sau: Căn cứ Công văn số 3085/BHXH-CSXH ngày 16/8/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giải quyết chế độ BHXH đối với giáo viên mầm non, các bà mẹ, bà dì thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam. Bảo hiểm xã hội tỉnh điều chỉnh chế độ hưu trí đối với giáo viên mầm non có thời gian truy đóng BHXH theo Công văn số 2150/GDĐT-BHXH và Công văn số 3658/BHXH-BT đã nghỉ hưu từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2018, đối với cô giáo mầm non nghỉ hưu từ tháng 9/2018 trở đi, khi giải quyết chế độ hưu trí Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tính đúng theo quy định. Lý do điều chỉnh: Giáo viên mầm non có thời gian truy đóng BHXH từ tháng 01/1995 đến tháng 12/2001 (trước khi được tham gia đóng BHXH theo Quyết định số 81/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế), mức đóng BHXH tính theo tiền lương tối thiểu do nhà nước quy định tại thời điểm thu nộp (theo mức tiền đồng Việt Nam). Khi giải quyết chế độ hưu trí phải tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian để tính lương hưu. Thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (lương hệ số) thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu. Tại Thái Bình, khi tính lương hưu đối với các cô giáo viên mầm non có cả hai quá trình đóng BHXH như trên nhưng lại chỉ tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu như vậy là chưa đúng quy định nên có sự chênh lệch về số tiền lương hưu hiện hưởng. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam; Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ;  Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tính lại mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để tính lại lương hưu đối với bà.           Như vậy, việc điều chỉnh lương hưu và thu hồi số tiền chênh lệch lương hưu đã hưởng được Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đúng quy định tại Công văn số 3085/BHXH-CSXH ngày 16/8/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giải quyết chế độ BHXH đối với giáo viên mầm non, các bà mẹ, bà dì thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam./.