Công tác quản lý quỹ KCB BHYT tại Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương

26/06/2014 03:49 PM


Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi và sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện, phấn đấu thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân theo mục tiêu đặt ra, Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương xác định lấy kết quả tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT làm nền tảng.

Bảo hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHXH, BHYT) là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác BHXH, BHYT, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thực hiện BHYT toàn dân. Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi và sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện, phấn đấu thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân theo mục tiêu đặt ra, Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương xác định lấy kết quả tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT làm nền tảng. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tổ chức thực hiện tốt công tác KCB BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT trên địa bàn huyện. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý quỹ, chống các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Trong những năm qua công tác quản lý quỹ KCB BHYT tại Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương đã có những bước tiến quan trọng. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ y bác sỹ tại các cơ sở KCB; đặc biệt với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của đội ngũ giám định viên, Bảo hiểm xã hội huyện đã khắc phục những khó khăn, hạn chế, từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý quỹ KCB BHYT. Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện thanh toán theo phí định suất, đã chủ động được nguồn kinh phí, hạn chế việc chỉ định các xét nghiệm không cần thiết, gây lãng phí quỹ; trước đây đơn vị thường xuyên mất cân đối quỹ, những năm gần đây quỹ KCB BHYT đã được cân đối và có kết dư. Năm 2011 quỹ KCB BHYT đã kết dư được 3,4 tỷ đồng. Năm 2012 là năm đầu thực hiện tăng giá dịch vụ kỹ thuật theo Quyết định 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; nhưng kết thúc năm, quỹ KCB vẫn cân đối được và đến năm 2013 quỹ KCB BHYT đã kết dư 1,8 tỷ đồng.

   Tuy nhiên, việc cân đối quỹ KCB BHYT tại Bệnh viện đa khoa huyện vẫn chưa mang tính bền vững. Bên cạnh những thuận lợi nêu trên hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn như: Thực hiện theo Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt giá dịch vụ KCB nên chi phí bình quân của các dịch vụ tăng hơn 70% so với giá cũ, đây là một thách thức rất lớn đến việc cân đối quỹ KCB; chi phí thanh toán đa tuyến của bệnh nhân điều trị tại tuyến trên còn quá cao mặc dù Bệnh viện đã quản lý tốt công tác chuyển tuyến (quý I/2014 chi phí thanh toán đa tuyến chiếm gần 60% trên tổng số quỹ được giao). Hơn nữa, Bảo hiểm xã hội huyện còn gặp khó khăn, hạn chế về nhân lực do cán bộ làm công tác giám định không được đào tạo từ ngành y.

   Để nâng cao hiệu quả quản lý quỹ và hạn chế tối đa việc lạm dụng quỹ KCB BHYT trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản: Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ngành trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thường xuyên quán triệt cán bộ, viên chức, đặc biệt là giám định viên phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT nói chung và công tác giám định nói riêng. Tiếp tục phối hợp với các cơ sở KCB, quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sỹ, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần chăm sóc tốt hơn nữa sức khỏe nhân dân; quản lý tốt hơn nữa công tác chuyển tuyến nhằm hạn chế tối đa chi phí đa tuyến đi. Đổi mới phương pháp giám định, triển khai thực hiện Đề án "Thí điểm giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB theo tỷ lệ" theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ KCB BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của đối tượng tham gia. Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, giám sát, kiên quyết xuất toán các chi phí không hợp lệ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sử dụng quỹ KCB BHYT hiệu quả, đúng quy định; tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua để nhân dân ý thức đầy đủ về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT, từ đó mở rộng đối tượng tham gia, tiến tới BHYT toàn dân theo lộ trình./.

BHXH Huyện Kiến Xương