Ngành Bảo hiểm xã hội tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

06/11/2019 10:45 AM


Nhằm phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHXH, BHYT), thời gian qua ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, không ngừng nâng cấp phần mềm giao dịch điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức và cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, từ năm 2016 BHXH tỉnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ thông qua dịch vụ của các nhà cung cấp I-VAN và thực hiện giải quyết các thủ tục hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe qua hệ thống phần mềm nghiệp vụ.

Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân thực hiện kê khai hồ sơ và giải quyết các chế độ BHXH trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam, từ ngày 12/8/2019 BHXH Việt Nam đã thực hiện nâng cấp và chỉ đạo thực hiện phiên bản phần mềm giao dịch điện tử mới với nhiều tiện tích, tính năng mới.

 Với tính năng mới này, các tổ chức và cá nhân không cần phải đến cơ quan BHXH mà chỉ thực hiện thao tác trên phần mềm kê khai hồ sơ BHXH trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam (tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn) là có thể nộp hồ sơ điện tử đến cơ quan BHXH, cụ thể:  

Đối với đơn vị sử dụng lao động: Cơ quan BHXH cấp tài khoản và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ và giải quyết các chế độ ngắn hạn. Đơn vị sử dụng lao động trực tiếp đăng nhập vào Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam bằng tài khoản đã được cấp, thực hiện kê khai hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN và nộp hồ sơ điện tử; cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ BHXH và trả kết quả về đơn vị qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với cá nhân người lao động: Đăng ký tài khoản bằng số sổ BHXH để thực hiện kê khai theo hướng dẫn tại địa chỉ nêu trên. Các dịch vụ công trực tuyến gồm:

- Giải quyết hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần;

- Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư;

- Giải quyết hưởng chế độ tử tuất;

- Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích;

- Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác;

- Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH;

- Giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg;

- Giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg;

- Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg;

- Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hằng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.

Người lao động sẽ được cơ quan BHXH giải quyết các chế độ BHXH và trả kết quả về cá nhân (theo hình thức do người lao động đăng ký).

Việc nâng cấp phần mềm giao dịch điện tử của ngành BHXH đã bổ sung tính năng hết sức thuận lợi cho người lao động khi cần giải quyết chế độ BHXH. Người lao động chỉ cần có máy tính kết nối mạng Internet, số máy điện thoại đang hoạt động, thông tin cá nhân (mã số BHXH, địa chỉ...) là có thể đăng ký giao dịch điện tử BHXH và thực hiện kê khai hồ sơ BHXH (giải quyết các chế độ BHXH đã nêu) trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam./.

BBT