Ngành Bảo hiểm xã hội Thái Bình với nỗ lực đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

14/02/2020 09:08 AM


Nhiều khó khăn, thách thức

Năm 2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức như: Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc thu nộp BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) hằng tháng; vẫn còn tình trạng đơn vị nợ đọng tiền BHXH, BHYT kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT tại Thái Bình cơ bản đã được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố làm gia tăng chi phí KCB BHYT do còn tình trạng một số cơ sở KCB chỉ định thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật như: Xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Một số người có thẻ BHYT thường xuyên đi KCB, khám nhiều chuyên khoa hoặc nhiều cơ sở KCB khác nhau.

Bên cạnh đó, do chính sách BHXH, BHYT của Nhà nước có những điểm chưa thực sự phù hợp và đáp ứng hết nhu cầu của người dân, cơ quan BHXH đã tích cực thông tin, giải thích nhưng vẫn có người thắc mắc, đòi hỏi chế độ chính sách không có trong quy định của Nhà nước, gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong thực hiện nhiệm vụ.

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Mặc dù nhiệm vụ đặt ra đối với ngành BHXH hết sức nặng nề, song với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Lãnh đạo BHXH tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng trong toàn ngành, BHXH tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 trên các lĩnh vực công tác:

Tính đến 31/12/2019 số thu đạt 4.177,22 tỷ đồng, bằng 102,52% kế hoạch (tăng 395,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018). Năm 2019 BHXH tỉnh quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Trong năm phát triển mới 321 đơn vị với 3.718 lao động; toàn tỉnh có 195.139 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 101,4% so với kế hoạch (tăng 15.201 người bằng 8,45% so với năm 2018); 14.795 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 103,6% so với kế hoạch (tăng 7.194 người, bằng 94,6% so với năm 2018); 185.024 người tham gia BHTN, đạt 102,4% so với kế hoạch (tăng 20.935 người, bằng 12,76% so với năm 2018) và 1.588.830 người tham gia BHYT (tăng 25.742 người, bằng 1,65% so với năm 2018), chiếm 87,08% dân số toàn tỉnh, vượt 0,28% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016.

Tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình, nâng cao chất lượng công tác giám định, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT. Trong năm đã giám định và chi trả cho 2.612.400 lượt người KCB nội ngoại trú, tổng chi phí 1.504,5 tỷ đồng.

Bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Mắt Thái Bình

Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng đã phát huy hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2019 BHXH tỉnh đã thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại 251 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở KCB, đại lý thu BHXH, BHYT và 4 đơn vị trong ngành; hoàn thành 107% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn ngành. Thực hiện nghiêm túc việc chuyển dữ liệu chi phí KCB BHYT lên Hệ thống Thông tin giám định BHYT, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ BHYT. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là đơn vị mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN triển khai thực hiện giao dịch điện tử, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và kịp thời quyền lợi của người lao động. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh để tuyên truyền đến người dân biết, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mà cơ quan BHXH triển khai trong thời gian vừa qua như: Kê khai hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH trên Cổng Giao dịch điện tử BHXH Việt Nam; đăng ký cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất qua Cổng Dịch vụ công quốc gia v.v., nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong quá trình giao dịch giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên với chính sách BHYT"

Nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân, BHXH tỉnh tích cực đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tiếp tục chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp cho nhóm đối tượng tại cơ sở. Trong năm tổ chức 35 hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho trên 12.000 đại biểu là công nhân lao động và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh; góp phần phát triển, mở rộng đối tượng tham gia.

Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ đối tượng

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020 BHXH tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai các chỉ tiêu kế hoạch được giao; phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, giảm nợ đọng dưới 2% so với kế hoạch. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người hưởng đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, đầy đủ, kịp thời. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường thanh tra đột xuất, tập trung vào các đơn vị có số nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn. Thực hiện nghiêm quy trình giám định; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế kiểm soát chi phí KCB BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi đối tượng tham gia BHYT. Đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

Các đơn vị trong ngành ký kết giao ước thi đua năm 2020

BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, từng bước triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kiểm tra thực thi công vụ nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của viên chức trong giải quyết chế độ chính sách, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi đối tượng tham gia trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, hướng tới đáp ứng sự hài lòng của các tổ chức và cá nhân./.

Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Quốc Thái

  • TIN BÀI LIÊN QUAN