Thông báo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

01/04/2020 04:48 PM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo như sau:

1. Kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020 sẽ thực hiện lùi thời gian, dự kiến bắt đầu từ ngày 16/4/2020 đến ngày 31/5/2020.

2. Thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào một cùng đợt chi trả.

3. Về phương thức chi trả và thời gian chi trả tại từng địa bàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ thông báo cụ thể sau.

Bảo hiểm xã hội tỉnh xin trân trọng thông báo./.

BBT