Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung quan trọng

09/07/2015 02:03 PM


Trong 2 ngày 7 - 8/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận lần 2 về nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; bàn một số nội dung về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện quy trình bước 1 về nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự kiến số lượng, cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, dự kiến danh sách nhân sự các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đại biểu đã thảo luận và thực hiện quy trình bước 2 về nhân sự cấp ủy tỉnh; thảo luận và góp ý kiến vào chủ trương điều động, bố trí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Cao Song, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

2. Quyết định điều động đồng chí Trần Đình Bách, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Vũ Thư nhiệm kỳ 2010 - 2015 về công tác tại Thanh tra tỉnh, để bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

3. Quyết định điều động đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến công tác tại Huyện ủy Vũ Thư, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Vũ Thư nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Đồng ý điều động đồng chí Lê Tiến Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Đồng ý giao đồng chí Đỗ Như Lâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Quyết định điều động đồng chí Phạm Thị Liễu Lập, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

7. Quyết định điều động đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

8. Quyết định điều động đồng chí Trần Hữu Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến công tác tại Thành ủy Thái Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

9. Quyết định điều động đồng chí Lê Thanh Thưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Thái Bình đến nhận công tác tại cơ quan Báo Thái Bình, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình.

10. Quyết định điều động đồng chí Phí Văn Thành, Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình đến công tác tại Hội Nhà báo Thái Bình, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.

11. Đồng ý để đồng chí Bùi Trọng Trâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; điều động đồng chí đến công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình để bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận và thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

BaoThaiBinh