Tiền Hải mở rộng đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

12/08/2015 01:46 PM


Để đạt mục tiêu bao phủ 75% dân số có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2015, những tháng còn lại của năm, huyện Tiền Hải cần phát triển thêm 9.000 thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT). Giai đoạn nước rút, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Tiền Hải tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần đạt mục tiêu chung của tỉnh.

Ngay sau khi có sự điều chỉnh hợp lý hơn về cơ chế, chính sách và thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình, công tác phát triển đối tượng ở Tiền Hải cơ bản thuận lợi. Đông đảo người dân đã nắm bắt được chủ trương và hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của chính sách an sinh xã hội này. Hầu hết các đại lý có kinh nghiệm trong vận động và triển khai các thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình cho người dân. Đến nay, Tiền Hải có trên 12.000 người tham gia BHYT tự nguyện, mở rộng 5.000 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 65% dân số.  

Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT ở Tiền Hải còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đại Hải, Giám đốc BHXH huyện cho biết: Tiền Hải là huyện ven biển nên ngoài hộ gia đình làm nông nghiệp còn có số lượng lớn hộ ngư nghiệp, sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản. Những hộ này thường có thu nhập không ổn định, thường xuyên đi biển vắng nhà gây khó khăn cho các đại lý trong quá trình tiếp cận, tuyên truyền, vận động tham gia BHYT theo hộ gia đình. Một số địa phương còn tư tưởng giao khoán việc mở rộng BHYT cho các đại lý, chưa quan tâm chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị vào cuộc.

Khắc phục khó khăn, BHXH huyện triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm phát triển 9.000 đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 75% dân số vào cuối năm. Giai đoạn nước rút này, đơn vị tăng cường phối hợp với Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, các chính sách, văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức người dân về chính sách BHYT. Tiếp tục cấp phát tờ rơi, in, căng pa nô áp phích về chính sách BHYT tại các khu vực trung tâm. Tham mưu cho UBND huyện kiểm tra, đôn đốc công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình của từng địa phương theo chỉ tiêu được giao. BHXH huyện phân công lãnh đạo đơn vị và cán bộ chuyên quản thu trực tiếp phụ trách công tác phát triển đối tượng của từng xã, thị trấn. Với một số địa phương gặp khó khăn trong công tác mở rộng đối tượng, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với lãnh đạo địa phương và các ban, ngành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thường xuyên họp, giao ban với các đại lý để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập danh sách các hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn làm cơ sở để tỉnh có phương án hỗ trợ mua thẻ BHYT. Với các xã ven biển có nhiều hộ ngư dân, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các đại lý chú trọng tuyên truyền, kiên trì vận động bằng nhiều hình thức, thời điểm hợp lý để có hiệu quả cao trong công tác phát triển đối tượng. Đồng thời đẩy mạnh phối hợp với người đứng đầu các cơ sở tôn giáo vận động đồng bào có đạo, đặc biệt là đồng bào Công giáo hiểu và tích cực tham gia BHYT hộ gia đình.

Cùng với BHXH huyện, 37/37 đại lý BHYT xã, thị trấn ở Tiền Hải cũng tăng cường vào cuộc phát triển đối tượng. Bà Lương Thị Lành, đại lý BHYT tự nguyện xã Đông Minh chia sẻ: Nhiều hộ ngư dân quanh năm lênh đênh trên biển, tôi và các cộng tác viên phải chủ động nắm lịch, tranh thủ khi họ vào bờ để tuyên truyền, giải thích giúp họ hiểu và hướng dẫn thủ tục tham gia BHYT. Đối với các hộ nuôi trồng thủy hải sản, tôi thường xuống tận khu đầm nuôi tìm gặp để tuyên truyền, vận động. Một tháng, đại lý BHYT tự nguyện xã Đông Minh vận động được từ 40 - 80 người tham gia BHYT hộ gia đình.

BaoThaiBinh