Phát huy thành tích đã đạt được, Thái Bình quyết tâm bứt phá vươn lên trong năm 2016

04/01/2016 10:51 AM


Năm 2015, với sự quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã giành được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhân dịp đầu năm mới 2016, Báo Thái Bình trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy về những kết quả tỉnh ta đạt được trong năm qua, những định hướng phát triển của tỉnh trong năm tới.

Phóng viên: Năm 2015 đã kết thúc, đây là năm quyết định việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ta đã đạt được trong năm 2015?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế ổn định và tăng trưởng khá cao, GRDP tăng 9,76% so với năm 2014, cao nhất trong 4 năm trở lại đây, cao hơn mức tăng bình quân của cả nước và một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất tăng 14,68%, là mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1.280 triệu USD. Thu ngân sách nội địa đạt gần 4.300 tỷ đồng vượt 39,8% so dự toán. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư; các dự án, công trình lớn, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được chỉ đạo, thực hiện đúng tiến độ. Đặc biệt, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX, đã có 3 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm được khởi công thực hiện. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông... có nhiều tiến bộ. Chính sách đối với người và gia đình có công, các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời. An sinh xã hội được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Tình hình chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm. Cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đã đăng ký và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; đến nay, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh đã thực hiện 943 thủ tục hành chính cấp tỉnh (đạt trên 82%), tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân đến làm việc.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Thời gian qua, tỉnh ta đã vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí có thể cho biết những cách làm riêng, sáng tạo của Thái Bình trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để làm nên thành công đó?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Có thể tin tưởng khẳng định rằng, cách làm như thế nào mà tạo được sự đồng thuận của nhân dân, phát huy được dân chủ và vai trò làm chủ của nhân dân thì sẽ thành công. Để thực hiện được điều đó thì cấp ủy đảng, chính quyền cần có chủ trương, định hướng mục tiêu; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn; có cơ chế, chính sách rõ ràng, phù hợp với tình hình và đặc điểm của địa phương; đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, trực tiếp là cán bộ, đảng viên ở cơ sở phải tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu chung sức xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, nói chung, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã bám sát định hướng xây dựng nông thôn mới của tỉnh; chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí, có lộ trình phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng xã, thôn, khu dân cư; phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của mỗi địa phương; chú trọng đúc kết kinh nghiệm, nhân ra diện rộng những cách làm hay, sáng tạo; khắc phục tư tưởng nóng vội, cách làm thiếu dân chủ hoặc trông chờ, ỷ lại. Tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới (Quyết định 09, 02, 19 của UBND tỉnh); cơ chế, chính sách về xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, xử lý rác thải ở nông thôn (Quyết định số 12, 15 của UBND tỉnh) được nhân dân và các doanh nghiệp đồng tình hưởng ứng thực hiện. Mỗi cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện được phân công phụ trách một xã xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn mới, phải bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đồng bộ, thực chất và có chất lượng tất cả các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, không xem nhẹ tiêu chí nào; đồng thời, không nặng về xây dựng kết cấu hạ tầng; chú trọng lấy mục tiêu nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn làm trung tâm và luôn xác định sự nghiệp xây dựng nông thôn mới do nhân dân làm chủ thể, thực hiện quyền dân chủ, quyết định, trực tiếp thực hiện và hưởng lợi có sự hướng dẫn và hỗ trợ của các cấp. Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy dân chủ, minh bạch, tạo được sự đồng thuận của nhân dân ở từng việc cụ thể. Từ những cách làm đó, xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình đã trở thành phong trào sâu rộng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và đạt được kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn có chuyển biến rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; kết cấu hạ tầng được tăng cường, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Tổng vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới 5 năm qua đạt trên 8.000 tỷ đồng (tiền và quy tiền) cho xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp 4.460 tỷ đồng và hiến gần 2.000ha đất, vốn hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân 685 tỷ đồng. Đã xây dựng và nâng cấp 4.714km đường giao thông nông thôn và giao thông trục chính nội đồng; 28 trạm bơm, 248 cống đập, 20 trạm cấp nước sạch; 94 trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non; 27 nhà văn hóa xã, 867 nhà văn hóa thôn, 171 trạm y tế, 56 chợ; 99 xã hoàn thành nâng cấp lưới điện nông thôn. Đến hết năm 2015, toàn tỉnh dự kiến có 165 xã (62,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, 98 xã đạt 13 - 18 tiêu chí.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá những nét nổi bật của Đảng bộ Thái Bình về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị trong năm 2015?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Bên cạnh những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, trong năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt và đạt những kết quả quan trọng. Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh. Công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới. Nhiều quan điểm chủ trương, nguyên tắc, giải pháp của Đảng về công tác cán bộ tiếp tục được vận dụng sáng tạo; đã sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cấp ủy cấp huyện, cấp tỉnh, hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức kỳ thi kiểm tra kiến thức về xây dựng Đảng và quản lý nhà nước cho 1.204 đối tượng trong quy hoạch; kiện toàn các chức danh: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trước Đại hội Đảng bộ tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; công tác dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực.

Việc tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; khắc phục cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, nhất là trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, công tác cán bộ và cơ chế, chính sách. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới; chất lượng các kỳ họp, các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt hơn; nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động và kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính. Đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính trên cả 3 lĩnh vực: cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và chế độ công vụ, công chức.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; chất lượng, hiệu quả được nâng lên; phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội XII của Đảng, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đúng nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 97-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đồng tình, phấn khởi với kết quả đại hội ở các cấp và cơ quan, đơn vị. Sau đại hội đảng bộ các cấp đã kịp thời chỉ đạo, giải quyết cơ bản việc bố trí, sắp xếp, chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Theo đồng chí, đâu là những yếu tố quan trọng để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đạt được những thành tựu nổi bật trong năm 2015?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Những yếu tố để tỉnh ta đạt được thành tựu trong năm 2015 trước hết là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự cổ vũ, động viên, chia sẻ và hợp tác của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quán triệt và thực hiện nhất quán phương châm "phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt". Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, triển khai thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Xây dựng và triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn để huy động các nguồn lực của các thành phần kinh tế và thu hút đầu tư vào tỉnh, đồng thời tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội đi đôi với phát triển kinh tế; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phóng viên: Bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào tỉnh ta đã đạt được trong năm qua thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo đồng chí, những tồn tại, hạn chế đó là gì?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp khó khăn; mặt hàng, sản phẩm có quy mô lớn tăng chưa nhiều và chưa bền vững; nghề và làng nghề chưa có chuyển biến tích cực, sản xuất của một số nghề truyền thống có xu hướng giảm. Vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên, môi trường ở một số địa phương, đơn vị chậm được khắc phục. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. An ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, số người nghiện ma túy ở ngoài xã hội còn nhiều, tội phạm ma túy tăng; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng chưa vững chắc. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật ở một số nơi chưa nghiêm; cải cách hành chính vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa các ban, ngành với các địa phương còn một số mặt chưa tốt. Một số cán bộ, công chức ở một số ngành, lĩnh vực còn thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu trong thi hành công vụ. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội ở các cơ sở chưa đồng bộ; chương trình hành động của nhiều cấp ủy thiếu tính toàn diện; một số nơi chưa xây dựng hoặc xây dựng chương trình hành động mang tính hình thức. Điều đó ảnh hưởng rất lớn việc đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống và chất lượng, hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Nhưng tồn tại, hạn chế trên đang được các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo và đề ra những giải pháp khắc phục, để tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới.

Phóng viên: Phát huy những thành tựu đã đạt được, thấy rõ những mặt hạn chế trong năm 2015, năm 2016, Đảng bộ tỉnh sẽ thể hiện quyết tâm chính trị và có những việc làm như thế nào để đưa Thái Bình ngày càng phát triển, thưa đồng chí?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Năm 2016 là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ chính trị đặt ra cho tỉnh nhà rất nặng nề trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức; đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương chỉ đạo, điều hành, năng động, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2015, sau khi phân tích những khó khăn, thuận lợi, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định các mục tiêu phấn đấu trong năm 2016 đó là: Phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 10% trở lên so với năm 2015; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.400 triệu USD; tổng thu ngân sách địa phương (không kể ghi thu, ghi chi) đạt 8.835,1 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 4.193 tỷ đồng; trên 200 xã và 3 huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%; tạo việc làm mới cho khoảng 32.800 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 1% trở lên; 80,5% số gia đình đạt chuẩn văn hóa; 31 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ dân của nông thôn sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt 100%, ở nông thôn đạt 83%. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, tỉnh nhà sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững; triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu công nghiệp và các ngành, lĩnh vực.

Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững cả trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi để đạt hiệu quả kinh tế cao. Chú trọng phát triển mạnh các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, "cánh đồng mẫu" theo quy hoạch nông thôn mới, gắn kết chặt chẽ sản xuất với tiêu thụ có hợp đồng từ đầu vụ. Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm thực chất, không chạy theo thành tích; thực hiện có hiệu quả chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua thêm 245.000 tấn xi măng theo phương thức trả chậm để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp và kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung thực hiện thu hút các dự án có kỹ thuật, công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách và ít gây ô nhiễm môi trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã và đang triển khai đầu tư để sớm đi vào sản xuất và phát huy hiệu quả; thực hiện quyết liệt hơn công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách; có biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu tăng thu 5% so với dự toán thu các loại thuế, phí; thực hiện đúng nguyên tắc phân bổ ngân sách, nhất là nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo tinh thần Thông báo số 36-TB/TU Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Nghị quyết kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV. Rà soát và giám sát chặt chẽ các khoản chi; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh tranh thủ mọi nguồn lực với các phương thức đầu tư phù hợp thực tiễn của tỉnh và quy định của pháp luật; tập trung nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, quan trọng để tạo động lực cho phát triển kinh tế và tiền đề cho những năm sau.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông; tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực này. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, thường xuyên thực hiện công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc. Chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm chủ động trong mọi tình huống; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của từng cơ sở trong toàn tỉnh; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an toàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo, chuẩn bị tốt nhân sự đại biểu hội đồng nhân dân, nhân sự lãnh đạo chủ chốt hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhân sự của tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; đồng thời, tiến hành sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, đơn vị sau Đại hội và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; trách nhiệm cán bộ, công chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh những nơi để xảy ra vi phạm; đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội; Quy định về tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Năm 2016 đã đến, với cương vị của mình, đồng chí có mong muốn và gửi lời chúc gì đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Bước sang năm mới 2016, tôi mong muốn các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang, lao động cần cù, sáng tạo và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2016, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần cùng cả nước xây dựng và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nhân dịp này, tôi thân ái gửi đến đồng bào và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tỉnh nhà lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc mọi nhà, mọi người hạnh phúc và thành công!

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

BaoThaiBinh