Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

24/09/2015 09:59 AM


Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, ngày 23/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan trung ương là những người con của quê hương Thái Bình; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã chuyển công tác và nghỉ hưu; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 103.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Đoàn đại biểu thiếu niên chào mừng Đại hội.

Chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: “Tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; huy động mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại”.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Diễn văn nhấn mạnh: Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đã có hàng chục nghìn ý kiến tâm huyết và trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, của các ban, bộ, ngành trung ương, các nhà khoa học đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội đảng bộ các cấp và văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi được phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đại hội, đòi hỏi mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các nội dung, chương trình Đại hội đề ra.

 

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII do đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng và tương đối toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Nền kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng được tăng cường. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được nâng lên. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, Báo cáo chính trị đề ra các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 5 năm tới để Đại hội thảo luận và quyết định, tạo nền tảng phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 do đồng chí Đặng Trọng Thăng trình bày đã nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tích cực đổi mới việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn khóa, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương những thành quả Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội định hướng và gợi mở một số vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ… để Đại hội tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao, đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nêu cao ý thức trách nhiệm, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cùng toàn Đảng, toàn dân tham gia giúp Trung ương nghiên cứu, hoàn chỉnh các văn kiện, góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, lựa chọn bầu những đồng chí có đủ đức, đủ tài, đủ tầm, đủ nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới để cùng Ban Chấp hành lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời lựa chọn bầu những đại biểu ưu tú, tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nhất định sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

 

Đồng chí Hà Công Toàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Trong phiên họp buổi sáng, Đại hội đã nghe đồng chí Hà Công Toàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 100% đại biểu Đại hội đã biểu quyết công nhận 350 đại biểu được triệu tập đủ tư cách dự Đại hội.

 

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tham luận tại Đại hội.

 

Để Đại hội thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới, tại Đại hội đã có nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu, tập trung vào 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2020. Trong tham luận: “Các giải pháp thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững”, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề xuất: Để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế phải thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách chế độ công vụ.

 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Mở đầu phiên họp buổi chiều, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 97- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đảng viên trong các chi bộ, đảng bộ đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tham gia gần 70.939 ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Các ý kiến đều cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đường lối do Đại hội XII của Đảng đề ra. Hầu hết các ý kiến đóng góp, bổ sung, sửa đổi nội dung từng mục trong dự thảo các văn kiện, tập trung vào phần đánh giá kết quả, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, phương hướng, giải pháp trên các lĩnh vực.

 

Tiếp đó, Đại hội đã nghe đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Báo cáo nhấn mạnh: 4 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng bộ tỉnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định; đồng thời, đã chú trọng kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện… Kết quả đến nay đã cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét và toàn diện trên cả 3 nội dung Nghị quyết đề cập. Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, rút ra một số bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới…, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, củng cố niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Cũng trong phiên họp buổi chiều, các đoàn đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

BaoThaiBinh