Tự hào truyền thống - xây vững tương lai

28/04/2017 03:15 PM


Những ngày này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước chào mừng 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017). Năm tháng sẽ qua đi nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam.

Chiến thắng 30/4 và những giá trị lịch sử to lớn mà nó mang lại đối với toàn dân tộc Việt Nam đã được cả thế giới thừa nhận và tôn vinh, là thắng lợi vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Đó là chiến thắng của ý Đảng, lòng dân, là chiến thắng vẻ vang nhất, hiển hách nhất của một dân tộc Việt Nam trước một đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Lịch sử có những sự trùng hợp diệu kỳ, chiến thắng 30/4 luôn gắn liền với ngày Quốc tế lao động 1/5. Cách đây đúng 131 năm (ngày 1/5/1886), những người công nhân Chicago (Mỹ) đã đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Từ đó, ngày 1/5 trở thành ngày Quốc tế lao động, ngày hội đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới chống áp bức, bóc lột, bất công, đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội. 

Xuất thân từ giai cấp nông dân, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, luôn có tinh thần và bản chất cách mạng triệt để, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức, đi đầu trong công cuộc đấu tranh và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn đang tiếp tục phát huy vai trò của mình, đi tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước, Đảng bộ, quân và dân Thái Bình đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay. Bước tiếp chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, Thái Bình đang phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp thực hiện 3 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, 5 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nỗ lực thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh; đồng thời tiếp tục chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt. 

Chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 và bài học về đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của ý Đảng, lòng dân cho đến nay và mãi mãi về sau vẫn còn nguyên giá trị. Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 131 năm ngày Quốc tế lao động là dịp để mỗi chúng ta ôn lại những trang sử vàng truyền thống của cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, biết trân trọng hơn những thành quả mà biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã ngã xuống để đất nước độc lập, tự do và tươi đẹp như ngày hôm nay. “Tự hào truyền thống - xây vững tương lai”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình tiếp tục nêu cao bản lĩnh, phát huy trí tuệ, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, viết tiếp trang sử vàng trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Báo Thái Bình