Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông báo (1)
Trích yếu: Thông báo số 2443/TB-BHXH v/v sáp nhập BHXH thành phố Thái Bình về BHXH tỉnh Thái Bình; bàn giao nhiệm vụ, thay đổi tên gọi của phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh
Ngày ban hành:
24/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực