Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tỉnh, thành phố (388)
Trích yếu: Hướng dẫn tải Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam và biểu mẫu
Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày có hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 628/BHXH-CĐBHXH v/v thực hiện Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày có hiệu lực:
24/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 614/BHXH-CNTT v/v triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày có hiệu lực:
22/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 444/KH-BHXH v/v theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN ngành Bảo hiểm xã hội Thái Bình năm 2019
Ngày ban hành:
26/03/2019
Ngày có hiệu lực:
26/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 312/KH-BHXH v/v triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Thái Bình năm 2019
Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày có hiệu lực:
06/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 266/TB-BHXH v/v thay đổi chữ ký trên thẻ BHYT
Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày có hiệu lực:
28/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 256/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo GCN nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
Ngày ban hành:
26/02/2019
Ngày có hiệu lực:
26/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 126/BHXH-QLT v/v hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày có hiệu lực:
23/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực