Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH (404)
Trích yếu: Thông báo số 2443/TB-BHXH v/v sáp nhập BHXH thành phố Thái Bình về BHXH tỉnh Thái Bình; bàn giao nhiệm vụ, thay đổi tên gọi của phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh
Ngày ban hành:
24/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2362/BHXH-QLT về việc thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và cấp thẻ BHYT
Ngày ban hành:
13/12/2019
Ngày có hiệu lực:
13/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1797/BHXH-CNTT v/v thông báo đơn vị cung cấp dịch vụ I-Van mới
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày có hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 1270/TB-BHXH v/v thay đổi chữ ký trên thẻ BHYT
Ngày ban hành:
18/07/2019
Ngày có hiệu lực:
18/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 1268/TB-BHXH v/v giới thiệu chức danh và chữ ký
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày có hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1215/BHXH-KT&TN v/v tăng cường phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ BHXH, BHYT năm 2019
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày có hiệu lực:
11/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 958/BHXH-QLT v/v thu BHXH, BHYT theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng từ ngày 01/7/2019
Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày có hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 799/BHXH-GĐBHYT v/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
17/05/2019
Ngày có hiệu lực:
17/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực