Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tỉnh, thành phố (388)
Trích yếu: Công văn số 75/CNTT-PM của BHXH Việt Nam v/v điều chỉnh phần mềm TCS theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:
22/01/2019
Ngày có hiệu lực:
22/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 85/BHXH-KT&TN v/v phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT năm 2019
Ngày ban hành:
21/01/2019
Ngày có hiệu lực:
21/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 18/BHXH-GĐBHYT v/v thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
07/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 14/BHXH-QLT v/v thông báo mức lãi suất tính lãi số tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế chưa đóng, chậm đóng năm 2019
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
07/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 59/BHXH-TCKT của BHXH Việt Nam v/v hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
07/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 12/BHXH-DVT của BHXH Việt Nam v/v hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 02/BHXH-QLT v/v đính chính văn bản
Ngày ban hành:
02/01/2019
Ngày có hiệu lực:
02/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2737/BHXH-CNTT v/v hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
28/12/2018
Ngày có hiệu lực:
28/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực