Chính sách BHXH

20/08/2015 08:28 PM


Chính sách BHXH

STT

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

1

Giải quyết trợ cấp BHXH một lần

BHXH quận/huyện

2

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con

BHXH quận/huyện

3

Giải quyết trợ cấp BHXH một lần (áp dụng đối với các tỉnh chưa phân cấp cho BHXH huyện giải quyết)

BHXH Tỉnh

4

Giải quyết trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện đi nước ngoài định cư

BHXH quận/huyện

5

Giải quyết trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần đối với người lao động bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện

BHXH quận/huyện

6

Giải quyết trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia hiểm xã hội bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

BHXH quận/huyện

7

Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

BHXH quận/huyện

8

Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

BHXH quận/huyện

9

Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết

BHXH quận/huyện

10

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết

BHXH quận/huyện

11

Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi

BHXH quận/huyện

12

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai

BHXH quận/huyện

13

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài

BHXH quận/huyện

14

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm.

BHXH quận/huyện

15

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước

BHXH quận/huyện

16

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh, thành phố khác

BHXH Tỉnh

17

Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng, chết.

BHXH Tỉnh

18

Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết.

BHXH Tỉnh

19

Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác

BHXH Tỉnh

20

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về.

BHXH Tỉnh

21

Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

BHXH Tỉnh

22

Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết

BHXH Tỉnh

23

Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết

BHXH Tỉnh

24

Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

BHXH Tỉnh

25

Giải quyết chế độ hưu trí và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, chờ đủ tuổi hưởng lương hưu và trợ cấp

BHXH Tỉnh

26

Giải quyết hưởng lương hưu đối với người bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc

BHXH Tỉnh

27

Giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc.

BHXH Tỉnh

28

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

BHXH Tỉnh

29

Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

BHXH Tỉnh

30

Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu

BHXH Tỉnh

31

Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu

BHXH Tỉnh

32

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát

BHXH Tỉnh

33

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu

BHXH Tỉnh

34

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu.

BHXH Tỉnh

35

Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

BHXH Tỉnh

36

Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết

BHXH Tỉnh

37

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết

BHXH Tỉnh

38

Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi

BHXH Tỉnh

39

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con.

BHXH Tỉnh

40

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.

BHXH Tỉnh

41

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài

BHXH Tỉnh

42

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm.

BHXH Tỉnh

43

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước

BHXH Tỉnh