Tổ hỗ trợ Giao dịch điện tử

21/08/2015 09:40 AM


Tổ hỗ trợ Giao dịch điện tử

     

STT

Đơn vị

Họ và tên

Số điện thoại

Số điện thoại để bàn

Chức danh

1

BHXH Thành Phố

Nguyễn Bắc Hải

0976.429.333

02803.854.272

PGĐ, Tổ Trưởng

Phạm Trọng Đạt

0982.494.499

 

Chuyên viên, Tổng hợp thu

Lường Xuân Thủy

0973055395

 

Chuyên viên Thu

2

BHXH Thành phố Sông Công

Nguyễn Đức Long

0912.334.204

0280.3862.330

PGĐ, Tổ Trưởng

Trương Thị Hiệp

0987.585.049

 

Chuyên viên, Tổng hợp thu

Nguyễn Thị Thu Hà

0989.710.865

 

Chuyên viên CNTT

3

BHXH huyện Định Hóa

 Mai Thị Huyền

 01688178176

 0280.3.878.456

 PGĐ, Tổ Trưởng

 Hoàng Phạm Chiến

 01688329489

 

 Chuyên viên CNTT

 Nguyễn Văn Độ

 0975605039

 

 Chuyên viên, Tổng hợp thu

4

BHXH huyện Phú Lương

Phạm Văn Huy

 0915646989

 02803.874483

PGĐ, Tổ Trưởng

Đào Thị Huyền Trang

 01698425325

 

Chuyên viên CNTT

Khổng Văn Vịnh

 0963890222

 

Chuyên viên, Tổng hợp thu

Mai Quý Quỳnh

 0914282812

 

Chuyên viên CNTT

5

BHXH huyện Đồng Hỷ

Trần Thị Huệ

 0915639775

 02803.820.384

 PGĐ, Tổ Trưởng

Nguyễn Hữu Công

 0912737503

 

 Chuyên viên, Tổng hợp thu

Hoàng Thị Thanh Hoa

 0963877689

 

 Chuyên viên CNTT

6

BHXH huyện Võ Nhai

 Trịnh Văn Lợi

 0949127995

 02803.827.291

 PGĐ, Tổ Trưởng

 Thái Hữu Dũng

 0915102992

 

  Chuyên viên, Tổng hợp thu

 Nguyễn Như Trường

 0946913912

 

 Chuyên viên CNTT

7

 

BHXH huyện Đại Từ

Trương Vĩnh Long

0919.732.992

0280.3824.095

PGĐ, Tổ Trưởng

Nguyễn văn bắc

0915.214.884

 

Chuyên viên, Tổng hợp thu

Dương Thị Hải Yến

0984.898.358

 

Chuyên viên CNTT

8

 

BHXH Thị xã Phổ Yên

Trương Văn Dũng

0945.345.468

0988.176.068

 02803.864.784

PGĐ, Tổ Trưởng

Lê Đắc Đạt

0978.936.620

0917.391.620

 

Chuyên viên, Tổng hợp thu

Nguyễn Văn Xuân

0978.881.441

 

Chuyên viên CNTT

9

 

BHXH huyện Phú Bình

 Vũ Ngọc Quế

 0948318268

 0280.3867.293

 PGĐ, Tổ Trưởng

 Đinh Như Hoàng

0914577666 

 

 Chuyên viên CNTT

 Trần Lệ Hằng

 0988130933

 

 Chuyên viên, Tổng hợp thu

10

Văn phòng BHXH tỉnh

Nguyễn Mạnh Hà

0915.240.282

0280.3858.790

 TP CNTT

Trần Thị Thu Hà

 0979856759

 

 PTP THU

Dương Thị Tuyết

 0945510002

 

 Chuyên Viên CNTT

Nguyễn Ngọc Trung

 0914370989

 

 Chuyên Viên CNTT

Hoàng Việt Hà

 0912042507

 

 Chuyên Viên Thu

Nguyễn Thu Hương

 0976177468

 

 Chuyên Viên Thu