Chức danh nghề:

14/06/2012 01:30 AM


Chức danh nghề:

Chức danh nghề

Email In PDF.

 

    Luật BHXH số 71/2006/QH11

1- Quyết định số 278/LĐ-QĐ ngày 13/11/1976 của Bộ Lao động ban hành bảng phân loại lao động theo nghề ;

2- Thông tư  số 19/LĐTBXH-TT ngày 31/12/1990 của Bộ LĐTBXH;

3- Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 của Bộ LĐTBXH;                     

4- Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ LĐTBXH;                        

5- Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 06/9/1996 của Bộ LĐTBXH;                        

            6- Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ LĐTBXH;                          

7 - Quyết định số 44/LĐTBXH-QĐ ngày 29/01/1997của Bộ LĐTBXH; 

8- Thông tư  số 11/LĐTBXH-TT ngày 07/4/1997 của Bộ LĐTBXH;                        

9- Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999 của Bộ LĐTBXH;          

10- Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ LĐTBXH;

11- Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ LĐTBXH;

            12 - Một số công văn thoả thuận riêng về chức danh nghề với một số ngành.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 09 Tháng 10 2012 14:30 )  

  • TIN BÀI LIÊN QUAN