Hội nghị đối thoại thực hiện pháp luật lao động về việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, BHXH, BHTN, an toàn lao động, quản lý sử dụng lao động nước ngoài năm 2019

19/12/2019 09:03 PM


         Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động về việc thực hiện pháp luật lao động về việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, quản lý sử dụng lao động nước ngoài năm 2019.

          Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 300 người lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với 30 câu hỏi đặt ra, Hội nghị đã tập trung giải đáp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động về việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, quản lý sử dụng lao động nước ngoài. Qua đó, giúp lãnh đạo các cơ quan nắm rõ được tâm tư, nguyện vọng của đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh nhằm tham mưu sát hơn, tập trung hơn các chính sách pháp luật về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, tiền lương, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, quản lý sử dụng lao động nước ngoài.

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên là 01 trong 04 đơn vị đồng chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của đơn vị sử dụng lao động và người lao động về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và các vấn đề liên quan./. 

Thanh Mai