Hiệu quả từ tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH

30/12/2019 07:30 PM


Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân. Hằng năm, huyện Võ Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và các quy định của pháp luật có liên quan; tuyên truyền, đối thoại; chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác BHXH đến các ngành, các cấp và cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trong toàn huyện.

Bảo hiểm Xã hội Võ Nhai trao sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho hộ dân tại xã Tràng Xá

Cơ quan BHXH huyện đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp thường xuyên với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong huyện (đến hết tháng 9/2019 đã ký kết quy chế phối hợp với 05 cơ quan, đơn vị); đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí để tuyên truyên truyền, phổ biến pháp luật như: Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật an toàn, vệ sinh lao động và nội dung liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm, chính sách của người lao động nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc tham gia và chấp hành quy định của nhà nước về BHXH. Trong 4 năm, từ năm 2016 đến năm 2019, cơ quan BHXH huyện phối hợp với các ngành tổ chức trên 45 hội nghị với hơn 2.300 lượt người tham gia, tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH cho cán bộ, viên chức trong ngành, đại lý thu và cộng tác viên. Lắp đặt 01 cụm Pano và trên 25 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN. Phát hành trên 2 vạn tờ gấp tuyên truyền về BHYT học sinh, sinh viên, BHYT hộ gia đình, những điều cần biết về BHXH bắt buộc, những điều cần biết về BHXH tự nguyện. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông duy trì chuyên mục “BHXH với cuộc sống”. Trong 4 năm (2016 - 2019), Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông đã phát sóng trên 150 chuyên mục, phóng sự, tin tức và các văn bản, Nghị định, về chính sách BHXH.  Từ năm 2018 đến nay, BHXH huyện phối hợp với Bưu điện, Đại lý thu UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH theo hướng gần dân “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, đã tạo điều kiện cho nhân dân và người lao động nhận thức sâu hơn, hiểu rõ hơn về các chính sách BHXH tự nguyện để người dân tự nguyện tham gia, góp phần vào việc gia tăng số người tham gia BHXH ở địa phương. Riêng năm 2018 và 9 tháng năm 2019 đã tổ chức trên 11 hội nghị với 500 lượt người tham dự. Thông qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương. Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác BHXH…, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về chính sách BHXH. BHXH huyện Võ Nhai đã phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật BHXH bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Thực tế, trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến Luật BHXH và pháp luật có liên quan đã triển khai thực hiện có hiệu quả. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản  triển khai thực hiện Luật BHXH và các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách BHXH. Các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH và pháp luật có liên quan đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương, ý thức tuân thủ pháp luật BHXH của các nhóm đối tượng tham gia; đối tượng tham gia BHXH ngày một tăng. Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BHXH trong thời gian vừa qua còn có những hạn chế nhất định như: Hiệu quả công tác chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH ở một số doanh nghiệp, địa phương còn mang tính hình thức, chưa thực hiện thường xuyên, liên tục. Các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai rộng khắp cả về nội dung và hình thức, tuy nhiên, nội dung tuyên truyền trong những năm qua còn chưa thực sự phù hợp với nhóm đối tượng tại những huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số...Nguyên nhân Võ Nhai là huyện vùng cao, trình độ dân trí không đồng đều, trên 69% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, đoàn thể ở địa phương có thời điểm chưa được thường xuyên. Lực lượng của cơ quan BHXH ở địa phương mỏng, chủ yếu tập trung làm nghiệp vụ; chưa có cán bộ làm công tác tuyên truyền chuyên trách; đội ngũ cộng tác viên ngoài ngành ít được tập huấn, chưa có nhiều đổi mới trong cách thức truyền thông. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế rất cần sớm được khắc phục, giải quyết để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH trên địa bàn./.

Thu Viền