Võ Nhai tổ chức Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

31/01/2020 09:25 AM


Ban chỉ đạo thực hiện chính sách phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) huyện Võ Nhai vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT và tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019.  Hội nghị do đồng chí Dương Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự cuộc họp còn có: Thường trực Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Các thành viên Ban Chỉ đạo; Đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân, UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thu, tổ giúp việc cơ quan BHXH huyện.

Đồng chí Phạm Tiến Thu – Giám đốc BHXH huyện Võ Nhai phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đã được phổ biến các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết…. về BHXH, BHYT, BHTN. Thông tin và định hướng một số nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho các đại biểu tham dự làm cơ sở phổ biến, tuyên truyền cho cơ quan, đơn vị, ban, ngành và địa phương mình phụ trách.

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo về: kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác BHXH, BHYT, BHTN và tổng kết một số nội dung về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 trên địa bàn huyện; công tác quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Qua đó, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã phát biểu ý kiến, chỉ ra những việc chưa làm được trong thời gian qua và thảo luận bổ sung một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Dương Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện  một số nội dung sau: BHXH huyện tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; phòng Y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, thẩm định, phê duyệt hồ sơ các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng để cấp thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH huyện cấp thẻ kịp thời, đúng quy định. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai, Liên đoàn lao động huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông, Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHYT và phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đạt kết quả cao, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân và kế hoạch UBND huyện giao./.

Nguyễn Khánh