Kết nạp đảng viên mới tại Chị bộ Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Hỷ

30/12/2019 01:31 PM


Chi bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đồng Hỷ vừa tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Vũ Thị Hồng Thắm. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Huệ - Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ BHXH huyện Đồng Hỷ. Lễ kết nạp đảng viên mới được tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy trình theo Hướng dẫn 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Huệ - Bí thư Chi bộ đã công bố Quyết định kết nạp đảng viên của Huyện ủy Đồng Hỷ cho Đảng viên mới kết nạp, đồng thời cũng nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

Đ/c Trần Thị Huệ - Bí thư Chi bộ, Giám đốc BHXH huyện Đồng Hỷ trao Quyết định kết nạp đảng viên của Huyện ủy Đồng Hỷ cho quần chúng ưu tú Vũ Thị Hồng Thắm 

Sau khi nhận Quyết định kết nạp Đảng viên, đứng dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng, đồng chí Vũ Thị Hồng Thắm, đảng viên mới đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình xây dựng Chi bộ, Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Huệ - Bí thư Chi bộ, Giám đốc BHXH huyện Đồng Hỷ chúc mừng đồng chí đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách với sự cố gắng không ngừng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí yêu cầu đồng chí đảng viên mới tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để góp phần cùng toàn Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thanh Hoa