Từ 01/01/2012: Thay đổi mức đóng BHXH

18/06/2012 09:46 AM


Từ 01/01/2012: Thay đổi mức đóng BHXH

Từ 01/01/2012: Thay đổi mức đóng BHXH

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công bằng giữa mức đóng và mức hưởng, thực hiê%3ḅn Điều 91, 92 và Điều 100 Luâ%3ḅt BHXH về quy định mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buô%3ḅc và Quỹ BHXH tự nguyê%3ḅn, từ 01/01/2012, mức đóng BHXH sẽ có sự thay đổi.
Đối với đối tượng tham gia BHXH bắt buô%3ḅc:

Người lao đô%3ḅng đóng bằng 7% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH (hiê%3ḅn nay là 6%); người sử dụng lao đô%3ḅng đóng bằng 17% (hiê%3ḅn nay là 16%). Tổng mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buô%3ḅc của cả người lao đô%3ḅng và người sử dụng lao đô%3ḅng là 24% (trong đó: 3% đóng góp vào quỹ ốm đau, thai sản; 01% vào quỹ tai nạn lao đô%3ḅng, bê%3ḅnh nghề nghiê%3ḅp và 20% vào quỹ hưu trí, tử tuất). Riêng đối với đối tượng hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn: Người sử dụng lao đô%3ḅng đóng BHXH cho đối tượng này bằng 21% mức lương tối thiểu chung (trong đó: 1% vào quỹ tai nạn lao đô%3ḅng, bê%3ḅnh nghề nghiê%3ḅp; 20% vào quỹ hưu trí, tử tuất).

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyê%3ḅn đóng góp bằng 20% mức thu nhâ%3ḅp người lao đô%3ḅng lựa chọn đóng BHXH (hiê%3ḅn nay là 18%)./.
PW (Theo TC BHXH)