Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội Tự Nguyện

20/04/2020 02:57 PM


Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng. Dưới đây là những thông tin cơ bản về loại hình bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm này.

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với mình.

2. Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện

Được cấp sổ BHXH.

Được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất khi có đủ điều kiện theo quy định. Và được cấp thẻ BHYT để  khám, chữa bệnh khi được hưởng chế độ hưu trí.

Được thanh toán BHXH một lần nếu không có điều kiện đóng tiếp.

3. Tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng

* Mức đóng

Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ BHXH; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (Giai đoạn 2018 – 2020 là 700.000 đồng/người/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở hiện nay (1.490.000 đồng x 20 =  29.800.000 đồng/người/tháng).

          Từ ngày 1/1/2018, Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng tùy theo đối tượng tham gia BHXH tự nguyện (mức hỗ trợ cho người tham gia thuộc hộ nghèo là 46.200đ/tháng; người tham gia thuộc hộ cận nghèo là 38.500đ/tháng; các đối tượng khác là: 15.400đ/tháng).

* Phương thức đóng: có thể lựa một trong các phương thức:

          - Đóng hằng tháng;

          - 03 tháng một lần;

          - 06 tháng một lần;

          - 12 tháng một lần;

          - Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm 1 lần.

          Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm thì người tham gia tiếp tục đóng theo một trong 05 phương thức trên cho đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu.

4. Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện

          - Người dân đến các Đại lý thu tại Bưu điện, UBND xã, phường, thị trấn, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

          - Thủ tục: Kê khai Tờ khai được cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu cung cấp gồm:

          + Mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (TK1 - TS).

          + Hồ sơ bổ sung: Đối với người trước đây đã tham gia BHXH thì photo công chứng sổ BHXH.

                               Mai Thị Hằng – Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng