Hướng dẫn về thu BHXH, BHYT, giải quyết chế độ BHXH

26/02/2016 02:53 PM


Ngày 17/02/2016, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành văn bản số 489/BHXH-BT hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, giải quyết chế độ BHXH.

 
 

 

 

Ngày 17/02/2016, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành văn bản số 489/BHXH-BT hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, giải quyết chế độ BHXH.

 

 Theo đó, từ ngày 01/01/2016, tiền lương tháng là căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN với người lao động đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thực hiện theo Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; đóng BHXH, BHYT cao nhất bằng 20 lần lương cơ sở, đóng BHTN cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.
Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người làm công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hương mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự đào tạo) phải cao hơn ít nhất 07% so với mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 05%; công việc hoặc chức danh có điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 07% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. 
Đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần đến hết năm 2015 đang thực hiện tiền lương làm căn cứ đóng theo chế độ tiền lương Nhà nước thì từ ngày 01/01/2016 phải xây dựng, chuyển xếp lương, rà soát, bổ sung, điều chỉnh hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trường hợp chưa hoàn thành xây dựng thang, bảng lương và thỏa thuận mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng thì thực hiện tạm thu BHXH, BHYT, BHTN trên tiền lương tháng hiện đang đóng và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Đối với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp, trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016 (Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) được thực hiện theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ban hành trước ngày 01/01/2016. Riêng về thủ tục hồ sơ giám định, trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Y tế, hồ sơ giám định đối với người lao động được giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau khi thương tật, bệnh tật tái phát tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT nhưng bỏ Giấy giới thiệu của cơ quan BHXH.
BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn đơn vị tham gia về tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN theo nội dung trên và trách nhiệm của đơn vị trong việc xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động, thỏa ước lao động, chuyển xếp tiền lương, rà soát, bổ sung, điều chỉnh hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể làm căn cứ trả lương, đóng BHXH, BHYT đối với người lao động theo quy định. Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các cơ quan có liên quan ở địa phương, Bộ, ngành để kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm về lao động, tiền lương và BHXH, BHYT, BHTN, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động. 
Trung tâm Công nghệ thông tin sửa đổi, nâng cấp các phần mềm quản lý thu và giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.
 
Có thể tải Công văn 
489/BHXH-BT tại đây./. 
 
 

 

Đan Hà

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/