06/05/2020 04:33 PM

Thực hiện đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH theo Quyết định 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhiều nội dung công ...

04/05/2020 04:37 PM

“Hướng dẫn người lao động chi tiêu tiết kiệm; tuyên truyền, vận động người lao động nhận thức đầy đủ, không nên vay mượn từ tín dụng đen, không nên “bán” sổ ...

04/05/2020 04:26 PM

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền ...

04/05/2020 11:16 AM

Nhằm tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, ngày 29/04/2020, BHXH Việt Nam ban ...

04/05/2020 11:07 AM

Thời gian qua, có một số doanh nghiệp phản ánh gặp vướng mắc khi thực hiện việc điều chỉnh chức danh nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt ...

29/04/2020 08:42 AM

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ban hành Quy chế quản lý ...

20/04/2020 02:49 PM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 584/QĐ-BHXH kèm theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Theo BHXH Việt Nam, ...

20/04/2020 02:39 PM

Sáng ngày 16/4/2020, BHXH Việt Nam tổ chức họp, nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ và cho ý kiến chỉ đạo các nội dung công việc trong bối cảnh tình hình ...

20/04/2020 01:59 PM

Trước tình hình dịch bệnh Covid–19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, BHXH Việt Nam ra Công văn số 1198/BHXH–VP ngày 16/04/2020 về Tiếp tục thực hiện các ...

14/04/2020 08:48 AM

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới (tăng hơn 7,38% kể từ ngày 01/7/2020) đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong ...

Đổi mới truyền thông BHXH: Từ quan điểm đến yêu cầu thực tiễn

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Vận động người lao động không “bán" sổ BHXH, không nên nhận BHXH 01 lần

BHXH toàn dân: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền An sinh xã hội của công dân

Công chức, viên chức Ngành BHXH phải gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19

Điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chưa ghi trong sổ BHXH

BHXH Việt Nam ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến

Ngành BHXH quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí

Linh hoạt trong tổ chức thực hiện; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm chặt chẽ quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân

BHXH Việt Nam: Tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid–19

Từ 01/7/2020: Thêm nhiều quyền lợi cho người lao động