BHXH Việt Nam: Tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid–19

20/04/2020 01:59 PM


Trước tình hình dịch bệnh Covid–19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, BHXH Việt Nam ra Công văn số 1198/BHXH–VP ngày 16/04/2020 về Tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid–19.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid–19, Bộ Y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn và BHXH Việt Nam về phòng, chống dịch bệnh Covid–19. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở, đồng thời, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của đơn vị, doanh nghiệp, người tham gia theo quy định, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch Covid–19 theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng kế hoạch ứng phó, điều hành đối với các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện trong tình huống có cán bộ bị lây nhiễm, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 nếu dịch bệnh diễn biến xấu vẫn không ảnh hưởng đến giao dịch của đơn vị, doanh nghiệp, người dân.

Từ ngày 16/04/2020 cho đến hết thời điểm phải cách ly (theo quy định về thời gian thực hiện cách ly xã hội của từng địa phương), các đơn vị thuộc địa bàn phải tiếp tục cách ly xã hội (nhóm địa phương có nguy cơ cao và có nguy cơ), tiếp tục xây dựng phương án, thực hiện việc bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại công sở, làm việc trực tuyến tại nhà; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia… Các đơn vị không thuộc địa bàn phải tiếp tục cách ly (nhóm địa phương có nguy cơ thấp) tổ chức, triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy tối đa tính năng, tác dụng của Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, các phần mềm của Ngành, tăng cường làm việc trực tuyến để thực hiện giãn cách xã hội, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid–19 theo quy định của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid–19 Trung ương, địa phương và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Có thể tham khảo Công văn số 1198/BHXH–VP tại đây:

Công văn số 1198/BHXH–VP

PV

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/bhxh-viet-nam-tiep-tuc-thuc-hien-cac-bien-phap-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-22882