Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT: Cần nhanh chóng, quyết liệt

11/03/2020 09:05 AM


Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành BHXH, đó là phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị SDLĐ, đại lý thu phát triển tăng mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT…

Quyết liệt kiểm tra đơn vị trốn đóng BHXH

Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT của Ngành, bên cạnh đánh giá cao kết quả mà các địa phương đạt được, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng đã yêu cầu Ban Thu quyết liệt chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT và đôn đốc thu, giảm nợ đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng kế hoạch được giao theo từng tháng. Phối hợp với BHXH tỉnh tập trung nhân lực, nguồn lực đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu việc thực hiện các nhiệm vụ theo Công văn số 3045/BHXH-BT.

 

Một buổi tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT

Tập trung khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hệ thống đại lý thu chuyên nghiệp; tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ của BHXH và Bưu điện; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số văn bản liên quan lĩnh vực thu. Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá các chức năng trên phần mềm quản lý thu và sổ, thẻ (TST)…

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Vụ Thanh tra-Kiểm tra chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất các DN có hành vi trốn đóng, nợ BHXH, BHYT. Theo dõi, đôn đốc và tập trung xử lý các kết luận sau thanh tra, đặc biệt kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự…

Đối với BHXH tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm là chú trọng công tác đào tạo kỹ năng cho cán bộ về quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Quyết liệt chỉ đạo, tập trung thực hiện quyết toán năm 2019 trên phần mềm TST. Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT trên phần mềm TST. Hằng tháng, nghiệm thu kết quả thực hiện khai thác, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc. Bên cạnh đó, phối hợp với Bưu điện tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp bằng nhiều hình thức để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu công việc với Bưu điện tỉnh, huyện, xã; có văn bản chỉ đạo quyết liệt Bưu điện các cấp tăng cường trách nhiệm, chủ động phối hợp với cơ quan BHXH triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tại tất cả các điểm Bưu điện cấp xã đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các địa phương phải sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo

Mới đây, ngày 25/2, BHXH Việt Nam đã có văn bản số 563/BHXH-BT yêu cầu BHXH các tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng. Theo BHXH Việt Nam, hiện nay vẫn còn một số BHXH tỉnh chưa kiện toàn được Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng cấp tỉnh và cấp huyện. Tại nhiều địa phương, thành phần Tổ công tác làm việc với đơn vị SDLĐ chủ yếu là cơ quan BHXH và cơ quan Bưu điện, trong khi vẫn “vắng mặt” các ngành liên quan.

Bên cạnh đó, nhiều biên bản làm việc với đơn vị SDLĐ ghi rất sơ sài, không xác định được số lao động phải khai thác, không có ý kiến của đơn vị SDLĐ, ý kiến của Tổ công tác chưa rõ ràng; chưa có văn bản gửi cơ quan Thuế đề nghị phối hợp trong việc rà soát đơn vị không đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho NLĐ; chưa thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng đối với những đơn vị không chấp hành đăng ký đóng BHXH, BHYT cho NLĐ…

Để khắc phục hạn chế nêu trên, nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được Chính phủ giao, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đồng thời triển khai rà soát, khai thác phát triển đối tượng theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần xây dựng kế hoạch và phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong việc rà soát, điều tra, khai thác đối tượng; thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với những đơn vị vi phạm. Đặc biệt, BHXH Việt Nam cũng quy định rõ, Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm về việc nghiệm thu kết quả rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT… Với những chỉ đạo kịp thời như trên, BHXH Việt Nam quyết tâm sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của năm 2020.

Thái An