Thay đổi việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH để phòng chống dịch COVID 19

07/04/2020 11:28 AM


Thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn, ngày 31/3/2020, BHXH tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 147/BHXH-KHTC báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5/2020 qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 và gửi Công văn số 136/BHXH-KHTC  ngày 3/4/2020 đến BHXH cấp huyện để chỉ đạo phối hợp với cơ quan bưu điện thực hiện công tác chi trả.

Theo đó, cơ quan BHXH cấp huyện phối hợp với cơ quan bưu điện cấp huyện xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, báo cáo UBND huyện chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các tổ dân phố, thôn, xóm phối hợp với cơ quan bưu điện tổ chức thực hiện chi trả đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh về việc phòng chống dịch Covid 19.

Người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt và ATM được gộp kỳ chi trả 2 tháng (tháng 4 và tháng 5/2020) để chi trả một kỳ. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 16/4/2020 đến ngày 20/5/2020. Cơ quan bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho người hưởng (đối với người lĩnh bằng tiền mặt). Trường hợp người lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt không có mặt ở nhà hoặc không ủy quyền cho người khác lĩnh thay trong thời gian chi trả tận nhà, thì có thể nhận lương hưu và trợ cấp BHXH tại các điểm giao dịch của cơ quan bưu điện từ ngày 21/5/2020 đến ngày 25/5/2020.

Bên cạnh đó, BHXH cấp huyện phối hợp với cơ quan bưu điện và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung trên để người thụ hưởng nắm được.                                                             

Đỗ Thị Thanh Mai – Phòng CĐBHXH