Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH tỉnh (5)
Trích yếu: Quyết định số 134/QĐ-BHXH ngày 20/4/2020 xử phạt vi phạm hành chính công ty CP DV TM Khang Hương
Ngày ban hành:
20/04/2020
Ngày có hiệu lực:
20/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian phòng chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo của BHXH tỉnh Thái Nguyên về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đại lý chi trả tỉnh Thái Nguyên
Ngày ban hành:
26/09/2019
Ngày có hiệu lực:
26/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực