Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Danh sách đại lý chi trả tỉnh Thái Nguyên
Loại văn bản:
Văn bản BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/09/2019
Ngày có hiệu lực:
26/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Danh sách đại lý chi trả tỉnh Thái Nguyên
Nội dung trong tệp đính kèm