Số / Ký hiệu: 327/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định số 327: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Quyết định
Người kí:
Phó Tổng Giám đốc: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
327/QĐ-BHXH: Quyết định số 327: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Nội dung trong tệp đính kèm