Số / Ký hiệu: 123/BHXH-QLT
Trích yếu: Công văn hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
Loại văn bản:
Văn bản BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Giám đốc: Ngô Chí Dũng
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
123/BHXH-QLT: Công văn hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
Nội dung trong tệp đính kèm