Số / Ký hiệu: 126/BHXH-GĐBHYT
Trích yếu: Cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian phòng chống dịch COVID-19
Loại văn bản:
Văn bản BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
126/BHXH-GĐBHYT: Cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian phòng chống dịch COVID-19
Nội dung trong tệp đính kèm